{2022} झटपट 10 कोटीचे होम लोन – HDFC Home Loan Marathi

एचडीएफसी होम लोनचे व्याज दर (HDFC Home Loan Interest Rates) वार्षिक ७.५५% पासून सुरू होतात. HDFC 10 कोटी पर्यंत कर्ज देते आणि 30 वर्षांपर्यंत त्याचा परतफेड कालावधी आहे. बँक होम लोन बॅलन्स ट्रांसफरची सुविधा देखील प्रदान करते. HDFC लहान उद्योजक आणि पगारदार लोकांसाठी  देखील लोन ऑफर करते ज्यांच्याकडे उत्पन्नाची पुरेशी कागदपत्रे नाहीत. ग्रामीण आवास लोन योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहरी भागात राहणार्‍या शेतकरी, बागायतदार, दुग्धउत्पादक शेतकरी आणि गैर-रोजगार/नोकरी पेशा लोकांना कर्ज प्रदान करणे आहे.

HDFC Home Loan- वर्ष 2022 


व्याज दर
7.55% p.a पासून सुरू
कर्जाची रक्कममालमत्तेच्या किंमतीच्या 90% पर्यंत

कालावधी
30 वर्षांपर्यंत  
प्रोसेसिंग फीपगारदार/नॉन-एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्ससाठी – कर्जाच्या रकमेच्या 0.50% पर्यंत किंवा ₹ 3,000, यापैकी जे जास्त असेल ते
नोकरी नसलेल्या व्यक्तींसाठी – कर्जाच्या रकमेच्या 1.50% किंवा ₹ 4,500 यापैकी जे जास्त असेल ते  
hdfc-home-loan

एचडीएफसी होम लोनचे प्रकार

होम लोन

उद्देश:

 • खाजगी डेव्हलपरने मंजूर केलेल्या प्रकल्पातील सदनिका, बंगला, रो हाऊस खरेदीसाठी
 • म्हाडा, डीडीए इत्यादी विकास प्राधिकरणांकडून मालमत्ता खरेदी करणे.
 • कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी किंवा अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन किंवा विकास प्राधिकरण सेटलमेंटमधील मालमत्ता खरेदीसाठी
 • विकास प्राधिकरणाने वाटप केलेल्या भूखंडावर किंवा फ्रीहोल्ड/लीज होल्ड भूखंडावर बांधकामासाठी

लोन रक्कम

कर्जाची रक्कमव्याजदर (प्रति वर्ष)
₹ 30 लाख पर्यंतमालमत्तेच्या किंमतीच्या 90% पर्यंत  
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाखमालमत्तेच्या किंमतीच्या 80% पर्यंत  
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  मालमत्तेच्या किंमतीच्या 75% पर्यंत  

कालावधी:

 • अ‍ॅडजस्टेबल रेट होम लोन अंतर्गत टेलिस्कोपिक परतफेड पर्यायासाठी – 30 वर्षांपर्यंत
 • इतर सर्व गृहकर्जांसाठी – 20 वर्षांपर्यंत

होम लोन बॅलन्स ट्रांसफर (HLBT)

उद्देशः इतर बँका/एनबीएफसी कडील विद्यमान गृहकर्ज एचडीएफसीकडे कमी व्याजदरात हस्तांतरित करणे

लोन रक्कम

कर्जाची रक्कमव्याजदर (प्रति वर्ष)
₹ 30 लाख पर्यंतमालमत्तेच्या किंमतीच्या 90% पर्यंत  
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाखमालमत्तेच्या किंमतीच्या 80% पर्यंत  
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  मालमत्तेच्या किंमतीच्या 75% पर्यंत  

कालावधी:

 • अ‍ॅडजस्टेबल रेट होम लोन अंतर्गत टेलिस्कोपिक परतफेड पर्यायासाठी – 30 वर्षांपर्यंत
 • इतर सर्व गृहकर्जांसाठी – 20 वर्षांपर्यंत

एचडीएफसी रीच लोन

उद्देशः लघु उद्योजक आणि पगारदार व्यक्ती ज्यांच्याकडे उत्पन्नाची पुरेशी कागदपत्रे नाहीत, घर खरेदी/बांधकाम, जमीन खरेदी, व्यवसाय चालवण्यासाठी दुकान/कार्यालय खरेदीसाठी.

होम लोन/होम एक्सटेंशन/होम इंप्रूवमेंट/टॉप-अप लोनमालमत्तेच्या किंमतीच्या 80% पर्यंत  
नॉन-रेसिडेन्शिअल  परिसर लोन/प्लॉट लोनमालमत्तेच्या किंमतीच्या 60% पर्यंत  
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीमालमत्तेच्या किंमतीच्या 50% पर्यंत  

कालावधी:

 • गृहकर्ज / गृह विस्तार / पुनर्वित्त – 30 वर्षांपर्यंत
 • गृह सुधारणा / भूखंड कर्ज / अनिवासी परिसर कर्ज / मालमत्तेवर कर्ज / टॉप-अप कर्ज – 15 वर्षांपर्यंत

प्रक्रिया शुल्क:

 • पगारदार/नोकरी नसलेल्यांसाठी: कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत + कर

ग्रामीण आवास लोन

उद्देश:

 • शेतकरी, दुग्ध उत्पादक शेतकरी, बागायतदार यांच्यासाठी बांधकामाधीन, ग्रामीण आणि शहरी भागात नवीन किंवा निवासी मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी
 • शहरी आणि ग्रामीण भागात फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड भूखंडावर घर बांधण्यासाठी
 • घराचे नूतनीकरण जसे की फ्लोअरिंग, टाइलिंग, पेंटिंग, घराच्या आत आणि बाहेर प्लास्टरिंग इ.
 • सध्याच्या घरात अतिरिक्त खोल्या/भाग बांधणे
होम लोन/होम एक्सटेंशन/होम इंप्रूवमेंट/टॉप-अप लोनमालमत्तेच्या किंमतीच्या 80% पर्यंत  
नॉन-रेसिडेन्शिअल  परिसर लोन/प्लॉट लोनमालमत्तेच्या किंमतीच्या 80% पर्यंत  
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीमालमत्तेच्या किंमतीच्या 75% पर्यंत  

कालावधी: 15 वर्षांपर्यंत

प्रक्रिया शुल्क:

 • पगारदार/नोकरी नसलेल्या व्यावसायिकांसाठी: कर्जाच्या रकमेच्या 50% किंवा रु 3,000, यापैकी जे जास्त असेल
 • नोकरी नसलेल्या व्यक्तींसाठी: कर्जाच्या रकमेच्या 50% किंवा रु 4,500, यापैकी जे जास्त असेल

होम रिनोवेशन लोन

उद्देशः घराच्या नूतनीकरणासाठी जसे की टाइलिंग, फ्लोअरिंग, पेंटिंग, प्लास्टरिंग.

कर्जाची रक्कम (LTV प्रमाण):

विद्यमान ग्राहकांसाठी:

₹ 30 लाख पर्यंतरेनोवेशन कॉस्ट  100% पर्यंत  
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाखरेनोवेशन कॉस्ट 100% पर्यंत  
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  रेनोवेशन कॉस्ट  100 % पर्यंत  

नवीन ग्राहकांसाठी:

₹ 30 लाख पर्यंतरेनोवेशन कॉस्ट  90% पर्यंत  
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाखरेनोवेशन कॉस्ट 80% पर्यंत  
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  रेनोवेशन कॉस्ट  75 % पर्यंत  


कालावधी: 15 वर्षांपर्यंत

होम एक्सटेंशन लोन

उद्देशः विद्यमान घराचा विस्तार करणे

कर्जाची रक्कम (LTV प्रमाण):

₹ 30 लाख पर्यंतरेनोवेशन कॉस्ट  90% पर्यंत  
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाखरेनोवेशन कॉस्ट 80% पर्यंत  
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  रेनोवेशन कॉस्ट  75 % पर्यंत  

कालावधी: 20 वर्षांपर्यंत

टॉप–अप लोन

उद्देश: कर्जदाराच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी सध्याच्या गृहकर्जावर अतिरिक्त कर्ज दिले जाते

कर्जाची रक्कम: 50 लाखांपर्यंत

कर्जाची रक्कम (LTV प्रमाण):

₹ 75 लाख80% पर्यंत  
₹ 75  लाख  त्याहून अधिक  75 % पर्यंत  

कालावधी: 15 वर्षांपर्यंत

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

उद्देशः समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, अल्प उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गट आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी घर खरेदी/बांधकाम सुधारणा विस्तारासाठी. कमाल 2.67 लाख रुपयांपर्यंत व्याज अनुदानासह

घरगुती उत्पन्न:

 • EWS आणि LIG – 6 लाखांपर्यंत
 • MIG 1- Rs 6 लाख – Rs 12 लाख
 • MIG 2- रु. 12 लाख – रु. 18 लाख

व्याज अनुदान:

 • EWS आणि LIG – 6.5%
 • MIG 1- 4.00%
 • MIG 2- 3.00%

कर्जाची रक्कम: कर्जाच्या रकमेवर मर्यादा नाही

SBI Home Loan 2022: एसबीआय होम लोन कसे मिळवायचे?

HDFC Home Loan पात्रता

 • वय – 21-65 वर्षे
 • व्यवसाय – पगारदार/नोकरी नसलेले व्यावसायिक (डॉक्टर, वकील, अभियंता, सीए, आर्किटेक्ट, सल्लागार, सीएस) आणि पगार नसलेली व्यक्ती (कमिशन एजंट, कंत्राटदार, व्यापारी)
 • राष्ट्रीयत्व- भारतीय रहिवासी
 • लिंग – सर्व

HDFC Home Loan कागदपत्रे

पगारदार अर्जदारांसाठी:

 • आयडी प्रूफ – पॅन कार्ड, पासपोर्ट, व्होटर आयडी, ड्रायव्हिंग लायसन्स
 • उत्पन्नाचा पुरावा-
  • मागील ३ महिन्यांची पगार स्लिप
  • ITR आणि फॉर्म 16
  • मागील 6 महिन्यांचे बँक खाते विवरण

नोकरी नसलेल्यांसाठी:

 • प्राप्तिकर परतावा (ITR) वैयक्तिक आणि व्यावसायिक घटकाच्या मागील 3 आर्थिक वर्षांच्या उत्पन्नाच्या गणनेसह (CA द्वारे योग्यरित्या प्रमाणित)
 • मागील 6 महिन्यांसाठी व्यवसाय घटकाचे चालू खाते विवरण आणि वैयक्तिक आणि व्यवसाय घटक दोन्हीचे बचत खाते विवरण (CA द्वारे योग्यरित्या प्रमाणित)
 • ताळेबंद आणि शेड्यूल आणि करारांसह मागील 3 वर्षांचे नफा आणि तोटा खाते विवरण

मालमत्तेची कागदपत्रे

 • नवीन घरांसाठी
  • वाटप पत्र/करारपत्राची प्रत
  • डेवलपर ला पेमेंट केल्याची पावती
 • घर रीसेलसाठी
  • मागील मालमत्तेच्या कागदपत्रांसह टायटल डीड
  • विक्री कराराची प्रत
  • विक्रेत्याला प्रारंभिक पेमेंटची पावती
 • बांधकामासाठी
  • प्लॉट टायटल डीड
  • स्थानिक प्राधिकरणांनी मंजूर केलेल्या योजनेची प्रत
  • मालमत्तेवर कोणतेही अतिक्रमण नसल्याचा पुरावा
  • स्थापत्य अभियंता/वास्तुविशारद द्वारे बांधकाम अंदाज

इतर कागदपत्रे

 • पगारदार अर्जदारांसाठी:
  • स्वतःच्या योगदानाचा पुरावा
  • तुमच्या विद्यमान कर्जाची परतफेड दर्शवणारे मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
  • विद्यमान कंपनीत 1 वर्षापेक्षा कमी काळ काम करत असल्यास नियुक्ती पत्र/कंत्राटी पत्र
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
  • प्रक्रिया शुल्क तपासणी (HDFC च्या बाजूने).
 • नोकरी नसलेल्या अर्जदारांसाठी
  • बिझनेसप्रोफाइल
  • फॉर्म 26AS
  •  आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेमोरँडम
  • व्यवसाय संस्था कंपनी असल्यास CA/CS द्वारे प्रमाणित वैयक्तिक शेअरहोल्डिंगसह संचालक आणि भागधारकांची यादी
  • स्वतःच्या योगदानाचा पुरावा
  • हप्ते, थकबाकीची रक्कम, उद्देश, सुरक्षा, उर्वरित कर्जाचा कालावधी इत्यादींसह वैयक्तिक आणि व्यावसायिक घटकाची वर्तमान कर्ज माहिती.
  • प्रक्रिया शुल्क चेक (एचडीएफसीच्या बाजूने)
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो

ग्रामीण आवास लोनसाठी अतिरिक्त कागदपत्रे

 1. उत्पन्नाचा पुरावा:
  • मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
  • जमीन धारणा दर्शविणाऱ्या शेतजमिनीच्या शीर्षक दस्तऐवजांची प्रत
  • पीक घेतले जात असल्याचे दर्शविणारी शेतजमिनीच्या शीर्षक दस्तऐवजांची प्रत
 2. इतर कागदपत्रे:
  • तुमचे विद्यमान कर्ज परतफेडीचे रेकॉर्ड दर्शवणारे मागील 6 महिन्यांचे बँक स्टेटमेंट
  • पासपोर्ट आकाराचा फोटो
  • स्वतःचे योगदान प्रमाणपत्र
  • प्रक्रिया शुल्क चेक (एचडीएफसीच्या बाजूने)
  • मागील 2 वर्षांचे कर्ज विवरण 

होम लोन बॅलन्स ट्रान्सफर साठी कागदपत्रे

 • लेटर हेडवर मालमत्तेच्या कागदपत्रांच्या यादीचा उल्लेख करणारे विद्यमान बँक/कर्ज संस्थेचे पत्र
 • मालमत्तेच्या कागदपत्रांची प्रत
 • लेटर हेडवर नवीनतम थकबाकीची रक्कम दर्शविणारे विद्यमान बँक/कर्ज संस्थेचे पत्र

एसबीआय पर्सनल लोन

HDFC Home Loan व्याजदर – 2022

होम लोन/ होम रेनोवेशन लोन/ होम एक्सटेंशन लोन/ बैलेंस ट्रांसफर/प्लॉट लोन साठी –

नोकरीपेशा/ गैर- नोकरीपेशा प्रोफेशनल7.55%- 8.05% प्रति वर्ष
नॉन-एम्प्लॉयड नॉन-प्रोफेशनल7.55%- 8.05% प्रति वर्ष

स्टॅंडर्ड होम लोन व्याजदर (फ्लोटिंग)

नोकरीपेशा/ गैर- नोकरीपेशा प्रोफेशनल

कर्जाची रक्कममहिलांसाठी व्याजदर (प्रति वर्ष)अन्य
₹ ३० लाख पर्यंत7.65%-8.15%7.70%-8.20%
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाख7.90%-8.40%7.95%-8.45%
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  8.00%-8.50%8.05%-8.55%

नॉन-एम्प्लॉयड नॉन-प्रोफेशनल

कर्जाची रक्कममहिलांसाठी व्याजदर (प्रति वर्ष)अन्य
₹ ३० लाख पर्यंत7.75%-8.25%7.80%-8.30%
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाख8.00%-8.50%8.05%-8.55%
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  8.10%-8.60%8.15%-8.65%

HDFC टॉप-अप होम लोन

नोकरीपेशा/ गैर- नोकरीपेशा प्रोफेशनल/ नॉन-एम्प्लॉयड नॉन-प्रोफेशनलसाठी खालील प्रमाणे

लोन स्लॅब (थकबाकी होम लोन + टॉप-अप लोन)व्याजदर (प्रति वर्ष)

विद्यमान ग्राहकांसाठी टॉप-अप लोन
8.15%-8.65%
लोन स्लॅब (साइमलटेनियस लोन)व्याजदर (प्रति वर्ष)

बॅलन्स ट्रान्सफर + टॉप-अप
7.70%-8.20%

HDFC ग्रामीण हाउसिंग लोन व्याजदर

फ्लोटिंग व्याजदर खालील प्रमाणे

कर्जाची रक्कममहिलांसाठी व्याजदर (प्रति वर्ष)अन्य
₹ ३० लाख पर्यंत7.65%-8.75%7.70%-8.75%
₹ 30.01 लाख- ₹ 75 लाख7.90%-9.00%7.95%-9.00%
₹ 75.01 लाख आणि त्याहून अधिक  8.00%-9.10%8.05%-9.10%

HDFC रीच होम लोन व्याजदर

रीच होम लोन, होम रिनोव्हेशन लोन आणि होम एक्स्टेंशन लोनसाठी

लोन स्लॅबव्याजदर (प्रति वर्ष)

कर्जाची कितीही रक्कम
8.50%-12.75%

टॉप-अप लोन आणि रेसिडेन्शिअल प्लॉट लोनसाठी

लोन स्लॅबव्याजदर (प्रति वर्ष)

कर्जाची कितीही रक्कम
9.00%-13.25%

HDFC Home Loan प्रोसेसिंग फी

प्रोसेसिंग फीपगारदार/नोकरी नसलेल्या व्यावसायिकांसाठी: कर्जाच्या रकमेच्या 0.50% पर्यंत किंवा ₹ 3,000, यापैकी जे जास्त असेल ते गैर-नियोजित गैर-व्यावसायिकांसाठी: कर्जाच्या रकमेच्या 1.50% पर्यंत किंवा ₹ 4,500, यापैकी जे जास्त असेल ते एचडीएफसी रीच लोनसाठी: पगारदार/नोकरी नसलेले: कर्जाच्या रकमेच्या 2% पर्यंत + कर
चेक डिसऑनर चार्ज ₹300
कागदपत्रांची यादी₹500 पर्यंत
कागदपत्रांची फोटोकॉपी₹500 पर्यंत

PDC स्वॅप
₹500 पर्यंत

मंजूरीपासून 6 महिन्यांनंतर कर्जाचे पुनर्मूल्यांकन
₹2,000 पर्यंत + टॅक्स

एचडीएफसी बँक होम लोन कस्टमर केअर

Phone : 1800 202 6161 / 1860 267 6161

HDFC Home Loan Apply Onlineclick here

FAQ

HDFC महिलांसाठी व्याजदरात सवलत देते का?

होय, HDFC महिला अर्जदारांना व्याजदरात 5 bps ची सूट देते.

मी माझ्या थकीत गृहकर्जाची रक्कम प्री-पेमेंट करू शकतो का?

होय, तुम्ही तुमच्या गृहकर्जाची रक्कम अर्धवट किंवा पूर्ण रक्कम कर्जाची मुदत संपण्यापूर्वी भरू शकता. एचडीएफसी फ्लोटिंग व्याजदराने घेतलेल्या गृहकर्जावर प्रीपेमेंट शुल्क आकारत नाही.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top